Skåneleden Konst – In Motion ungas hälsa och offentlig konst

Updated:Friday, November 20, 2020 8:10 AMArchived

I oktober startade det kommunövergripande projektet Skåneleden Konst - In Motion. Målet är att etablera tre konstverk i anslutning till Skåneleden för att stärka besöksmål, lokal identitet och folkhälsan.

Nu har projektet Skåneleden Konst – In Motion startat och är igång sedan oktober med arbetet kring offentlig konst på landsbygden i kommunerna Kristianstad, Kävlinge och Ängelholm. I första fasen utvecklas en metod i dialog med konstnärer och tjänstemän från olika förvaltningar kring hur kommunerna kan arbeta med offentlig konst utanför städerna. Målet är att etablera tre konstverk i anslutning till Skåneleden för att stärka besöksmål, lokal identitet och folkhälsan.  

Våren 2021 söks konstnärer via en utlysning för att utforma vandringar som involverar ungas deltagande längs lederna i kommunerna. Genom rörelse, konstupplevelser och pedagogiska aktiviteter riktat åt skolan är projektets ambition att bidra till att motverka den utbredda psykiska ohälsan bland unga. Ett brett program i skärningspunkten rörelse, konst och hälsa invigs den 11 september på vandringens dag 2021 och fortsätter med aktiviteter under hösten. 

Skåneleden Konst - In Motion öppnar upp för samarbeten med kultur och friluftsliv, föreningar, näringsliv och högskola med utgångspunkt i Skåneledens varierande karaktär och kommunernas olika inriktningar och finansieras med bidrag från Region Skåne. 

-          I maj 2020 öppnade Skåneleden SL6 Vattenriket genom Kristianstads kommun varierande kulturlandskap, ett möte mellan land och stad. Projektet skapar en unik möjlighet att stärka den kulturella infrastrukturen längs sträckningen och skapa möten mellan samtidskonst, natur och kultur, säger Lotta von Bültzingslöwen kulturstrateg i Kristianstads kommun. 

-          Vi ser fram emot att undersöka hur vi kan tillföra nya värden till Skåneleden med konsten. Genom att skapa nya möten mellan konst och friluftsliv ökar vi attraktiviteten av Skåneleden och intresset för offentlig konst i vår kommun, säger Heidi Viman, kultursamordnare, sektor Arbetsliv och fritid i Kävlinge kommun.

 -          Med Ängelholms skiftande stämningar från hav och skog kan In Motion och Skåneleden skapa en unik och utmanande scen för konsten. Mötet visar på konstens potential att förstärka och väcka nyfikenhet till en plats. Projektet kan därigenom locka nya målgrupper att vistas ute i naturen samtidigt som de naturvana upplever konsten utanför sin vanliga kontext, säger Susan Toft, enhetschef huvuduppdrag Samhälle Ängelholm kommun

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.