Samrådsmöten om översiktsplanen för Kristianstad

Updated:Friday, February 21, 2020 3:41 PMArchived

Är du intresserad av vår långsiktiga planering för Kristianstad? Då är du välkommen på något av våra samrådsmöten i slutet av februari. Där kan du prata med politiker och tjänstepersoner och lämna synpunkter på förslaget till ändring av översiktsplanen för staden.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.