Så gick valet för förskoleklass och årskurs 7 inför 23/24

Friday, March 31, 2023 9:32 AMArchived

Den 29 mars fick alla som ska börja förskoleklass och de som har önskat ny skola till årskurs 7 besked om placering. Deltagandet för att Önska skola inför läsåret 2023/2024 har varit högt och samtidigt får de allra flesta plats på någon av sina sökta skolor.

Två elever.

Totalt har 2172 elever bjudits in till Önska skola i skolvalet 2023/2024. Information om skolvalet har funnits tillgänglig på kommunens hemsida samt att information om skolvalet har gått ut till vårdnadshavare via Unikum. Rektorer på de fristående grundskolorna och förskolorna har fått informationen via mejl för att förmedla vidare till ansvariga vårdnadshavare.

Av de som ska börja förskoleklass har 86 procent antingen ansökt eller meddelat att de har en annan skolplacering inför kommande läsår. Drygt 96 procent av de som lämnat in en ansökan får placering på någon av sina önskade skolor.

Bland de elever som går i årskurs 6 på en skola som saknar årskurs 7 har totalt 86 procent antingen ansökt eller meddelat att de fått plats på fristående skola. Av de som har lämnat in en ansökan får drygt 98 procent plats på någon av sina önskade skolor.

- Vi har haft ett högt söktryck på våra skolor i innerstan vilket innebär att det på flera skolor varit fler sökande än antalet tillgängliga platser. Grundregeln är att barnet placeras på den skola vårdnadshavaren önskar men om antalet sökande är fler än det finns tillgängliga platser på en skola sker urvalet enligt urvalskriterier och principer för skolplaceringar fastställda av barn- och utbildningsnämnden, berättar Gunilla Thulin på placeringsenheten.

Placeringsbeskeden publicerades i skolvalets e-tjänst under onsdagen den 29 mars.

De som inte är nöjda med sin skolplacering har möjlighet att ansöka om skolbyte mellan den 14 - 23 april (för besked i maj) via e-tjänsten som finns på www.kristianstad.se/skolval.

Fakta

Placering förskoleklass

Antal elever

Andel av sökande

Placerad på någon av de önskade skolorna

780

96,4 %

Placerad val 1

727

90 %

Placerad val 2

40

5 %

Placerad val 3

13

1,5 %

Ej antagna på något av sina önskemål

29

3,5 %

Placerade utan att önskat skola exkl. placeringar på fristående skolor

144

15 %

Placering åk 7

Antal elever

Andel av sökande

Placerad på någon av de önskade skolorna

452

98,5 %

Placerad val 1

422

92 %

Placerad val 2

23

5 %

Placerad val 3

7

1,5 %

Ej antagna på något av sina önskemål

7

1,5 %

Placerade utan att önskat skola exkl. placeringar på fristående skolor

77

9 %

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.