Så arbetar vi inom äldreomsorgen under pandemin

Updated:Thursday, November 26, 2020 3:11 PMArchived

Kristianstads kommun har tydliga rutiner för att minska riskerna för smittspridning i omsorgen och vi vill att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg vi ger.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.