Rosor, rosor, rosor

Wednesday, July 8, 2020 9:00 AMArchived

Välkommen till hälsoträdgården och "Pladder i rabatten", en aktivitetsserie för seniorer. I år kommer det digitala sommarhälsningar i form av film varje onsdag i juli. Filmerna finns kvar att titta på när det passar.

Erik Karlsson, Ros-Erik från Åhus
Erik Karlsson, Ros-Erik från Åhus

Idag delar rosexpert Erik Karlsson ”Ros-Erik” med sig av råd och tips och berättar rosens spännande historik i trädgård, arkitektur och konst. I sin trädgård i Åhus finns över 120 sorters gammaldags rosor och blomningssäsongen sträcker sig från juni till slutet av augusti.

Förebyggandeenheten inom omsorgen startade 2016 mötesplatsen Pladder i rabatten med målgrupp seniorer som idag utvecklats till ett återkommande sommararrangemang i Hälsoträdgården, en mötesplats öppen och tillgänglig för alla i en kreativ trädgårdsmiljö.

Programmet är ett samarrangemang mellan omsorgsförvaltningen, Hälsoträdgården, kultur- och fritidsförvaltningen och ABF

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.