Resultat av medarbetarenkäten 2020

Updated:Thursday, October 8, 2020 1:16 PMArchived

Vi gör regelbundna undersökningar för att få reda på vad alla som arbetar i kommunen tycker är bra, vad som kan göras bättre och hur vi tillsammans kan utveckla en god och hälsofrämjande arbetsplats. Årets undersökning visar glädjande förbättringar jämfört med den förra.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.