Öppet hus på gymnasieskolorna 7 november ställs in

Updated:Wednesday, October 28, 2020 1:49 PMArchived

På grund av de skärpta råden som Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Skåne, fattat beslut om, kommer det tidigare planerade Öppet hus i de kommunala gymnasieskolorna den 7 november att ställas in.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.