Ökade statsbidrag förstärker kommunens kassa

Thursday, April 2, 2020 6:03 PMArchived

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har enats om ett nytt stort tillskott till kommuner och regioner med anledning av utbrottet av covid-19. För Kristianstads del innebär detta preliminärt att vi får ytterligare 87 miljoner kronor för 2020.

 Det kommer att dröja innan vi fullt ut ser effekterna av coronakrisen. Det vi kan vara säkra på är att den kommer att ge avtryck i ekonomin och inom kommunens verksamheter under flera år framöver, på många olika sätt. Vi har ännu inte hela bilden av i hur hög grad detta kommer att påverka oss, men vi ser signaler på att kostnaderna kommer att öka betydligt och skatteintäkterna minska, säger Peter Johansson (M), kommunalråd.

Förutom de 87 miljoner som Regeringen aviserade idag, har Kristianstads kommun redan tidigare fått besked om ett tillskott på 44 miljoner. Totalt innebär detta drygt 130 miljoner kronor i extra stadsbidrag för 2020. Pengarna som kom idag ska täcka våra ökade kostnader i samband med utbrottet av covid-19 och i viss mån också ersätta de minskade skatteintäkter vi får till följd av lågkonjunkturen som förväntas.

 Vi och landets övriga kommuner har sedan tidigare stora utmaningar. Jag är väldigt nöjd med det stödpaket som Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna idag har presenterat. Det är ett mycket välkommet tillskott för oss i den situation vi befinner oss i. Vi kommer att behöva använda pengarna klokt, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.