Nytt system för rapportering av farligt avfall

Updated:Thursday, November 12, 2020 2:08 PMArchived

Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppkommer eller hanteras rapportera in uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Exempel på farligt avfall i en verksamhet kan vara allt från kemikalier och spillolja till lysrör, batterier och färgrester.

Vilka uppgifterna som ska rapporteras in beror på vilken typ av verksamhet du har. Till exempel behöver en avfallsproducent inte lämna in likadana uppgifter som en avfallstransportör. Läs mer på Naturvårdsverkets eller kommunens hemsida.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.