Nyinvigning av konstverket Livsglädje

Updated:Monday, July 6, 2020 7:26 AMArchived

Den mycket efterlängtade skulpturen Livsglädje är nu på plats igen i den nyrenoverade bassängen och ska återinvigas.

Livsglädje av Nils Möllerberg. Foto: Kenneth Hoffström
Livsglädje av Nils Möllerberg. Foto: Kenneth Hoffström

Vid S:ta Annas gränd har hon stått sedan 1951, Livsglädje av Nils Möllerberg. En fontänskulptur i form av en ung naken kvinnogestalt. Nu är hon tillbaka efter en nödvändig och omfattande renovering.

Onsdag, 8 juli kl. 16.00 återinvigs konstverket vid S:ta Annans gränd i Åhus i samarbete med Absolut Home, The Absolut Company Åhus. 

Skulpturen var en gåva av Kristina och Per Mårtensson till Åhus kommun 1949. Den var först uppställd vid infarten till Rönnowskolan under Åhus 800-årsjubileum 1949. Efter jubileumsutställningen förvarades skulpturen i kommunens förråd under tiden bassängen utfördes vid S:ta Annas gränd, där den kom på plats 1951.

Nils Möllerberg var en av Kristiantads mest namnkunniga konstnärer, såväl skulptör, tecknare som grafiker. Han föddes i Österslöv 1892, son till fruktodlaren och fotografen Carl Möllerberg och Maria Svensson på gården Tomarp

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.