Nya ansvariga för Lindåsa äldrecentrum och vårdhem Axeltorp

Updated:Thursday, March 26, 2020 9:12 PMArchived

Den 25 mars beslutade omsorgsnämnden att driften för Lindåsa äldrecentrum samt vårdhem Axeltorp kommer att från och med årsskiftet att tas över av Frösunda Omsorg respektive Vardaga Äldreomsorg.

Beslutet är fattat utifrån den anbudsutvärdering som gjorts i samband med genomförd upphandling. Alla anbud har utvärderats av kommunens socialt ansvariga samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering, verksamhetsutvecklare samt upphandlare.

- Nämnden har lagt stor vikt vid vilken kvalitet de olika anbudsgivarna kan erbjuda. Det är av största betydelse att vi även i fortsättningen kan erbjuda våra kunder bra och högkvalitativ vård. Både Frösunda Omsorg som Vardaga Äldreomsorg uppfyller väl de krav som vi ställt i upphandlingen såväl gällande kvalitet som pris, säger Emelie Nyberg ordförande i omsorgsnämnden.

Kommunen har haft ett långvarigt och gott samarbete med Lindåsa och Axeltorp och ser fram emot att samarbeta under nya former framöver. Ansvaret för driften kommer att gå över till Försunda Omsorg och Varadaga Äldreomsorg den 1 januari 2021.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.