Nu kan du tycka till om framtidens Kristianstad

Updated:Tuesday, December 10, 2019 9:54 AMArchived

Byggnadsnämnden presenterar nu ett förslag om en uppdaterad översiktsplan för Kristianstads stad för samråd. Som kommuninvånare kan du lämna synpunkter på planförslaget fram till den 9 mars 2020.

Flygbild över Kristianstad
Flygbild över Kristianstad

En översiktsplan ska innehålla riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas och ge vägledning för utveckling av exempelvis bebyggelse, trafik och grönområden. Uppdraget att aktualisera översiktsplanen för staden gavs av kommunfullmäktige 2016.

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget på ändring av planen på flera sätt.

 1. Skriftligt till: Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad (märk ditt brev med BN 15-1977 ÄÖP Staden)
 2. Via E-post till: plan@kristianstad.se (skriv ”BN 15-1977 ÄÖP Staden” i ämnesraden)
 3. Via synpunktskartan: Gå in på www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden och klicka på kartan. Du kommer då till synpunktskartan där du kan markera plats samt skriva in din synpunkt.
 4. Muntligt eller skriftligt vid stormötet i januari 2020 eller lunchmötet februari 2020. Mer information om var och när mötena kommer att genomföras kommer inom kort finnas att läsa på www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden

Synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas under våren 2020 och ett reviderat planförslag kommer att ställas ut under sommaren 2020. Även under utställningen finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter kommer att slutligt förslag tas fram för antagande under slutet av år 2020.

Planförslaget finns att läsa i sin helhet på www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.