Nattvandringar för ökad trygghet på Gamlegården

Updated:Thursday, November 18, 2021 9:07 AMArchived

Det är mycket på gång för att öka tryggheten på Gamlegården. En del i arbetet är att fler vuxna ska finnas ute bland ungdomarna under eftermiddagar och kvällar. Nu pågår förberedelse för att genomföra nattvandringar under jullovet.

Ett tjugotal boende har anmält intresse för att vara med och öka tryggheten på området genom att nattvandra.

– Det är härligt att se det engagemang som finns för att skapa ett tryggare Gamlegården. Särskilt glädjande är det att så många vuxna som själva bor i området vill finnas ute för våra barn och ungdomar på när behovet av närvarande vuxna är som störst. Vi ser att det gör stor skillnad när vanliga vuxna rör sig utomhus och vi vet att ungdomarna tycker att deras närvaro är något positivt, säger Anna Nordin, BRÅ-samordnare i Kristianstads kommun.

Från kommunens sida är det Fältgruppen, BRÅ-samordnaren Anna Nordin och volontärsamordnaren Linda Edvardsson som samordnar arbetet tillsammans med stiftelsen Nattvandring.nu. I arbetet har också AB Kristianstadbyggen, Islamiska föreningen, Föreningen House of Beatrice/Quinnor united, RF Sisu Skåne och Kristianstads Fritidsgårdforum varit med, bland annat genom att informera om arbetet under fredagsbönen i moskén.

AB Kristianstadsbyggen ställer upp med lokal där vandrarna kan värma sig och ta en kopp kaffe.

Efter ett informationsmöte och ett utbildningstillfälle sker en första provvandring på torsdag. Under provvandringen deltar också representanter från stiftelsen Nattvandring.nu.

I BRÅ:s rapport "Det brottsförebyggande arbetet i Sverige Nuläge och utvecklingsbehov 2021" lyfter man fram positiv samverkan mellan föreningsliv och civilsamhället där Nattvandring.nu omnämns som ett gott exempel. Läs mer om nattvandring.nu under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.