Närundervisning för två tredjedelar av gymnasieeleverna

Friday, April 16, 2021 4:00 PMArchived

Från och med vecka 17 kommer minst två tredjedelar av gymnasieeleverna fortsatt att ha närundervisning. Detta är tänkt att gälla terminen ut.

 Christian 4:s gymnasium.
Ella Cederholm och Saga Nyborg på Christian 4:s gymnasium.

Beskedet från Smittskydd Skåne ligger kvar, minst två tredjedelar av eleverna på gymnasiet ska erbjudas närundervisning.

­– Efter påsk har vi ökat närundervisningen från att ha en tredjedel inne på skolan till att ha två tredjedelar inne i linje med Smittskydd Skånes rekommendationer. Vi tänker i nuläget att det ska mycket till för att öka närundervisningen ytterligare, så därför har vi en plan för resterande del av terminen, förklarar skolchef Mattias Olsson. Oavsett vad man tycker om planen tror jag att det är skönt att veta vad som gäller.

Det finns dock inga garantier för att planen håller.

– Vi måste revidera den om Smittskydd Skåne skärper sina rekommendationer.

Planen är således att treorna har närundervisning helt och hållet medans ettor och tvåor turas om att vara inne på skolan.

– Samtidigt öppnar jag upp för att mer än två tredjedelar kan ha närundervisning samtidigt. Det får skolornas riskbedömningar avgöra och den lokala smittspridningen. Skolorna har olika förutsättningar både vad gäller lokaler där man kan sprida ut sig och antal elever.

Elever på programmen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt elever i gymnasiesärskolan ska, precis som tidigare, ha närundervisning alla veckor läsåret ut.

– Jag hoppas att vi snart kan lämna ett besked om hur studentfirandet blir. Folkhälsomyndigheten har lovat att det ska komma rekommendationer inom ett par veckor. Dessa elever som kämpat så hårt är mer än väl värda att fira, säger skolchef Mattias Olsson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.