Milnerskolan börjar ta form

Updated:Thursday, December 1, 2022 3:55 PMArchived

Forna Milnergymnasiet håller på att byggas om till en grundskola för årskurs 4-9, Milnerskolan. Skolan öppnar för årskurs 4-7 i augusti 2023.

Rektor Annika Sjödin mitt i renovering av Milnerskolan.
Rektor Annika Sjödin mitt i renovering av Milnerskolan.

På grund av en stor nyproduktion av bostäder i Hammar, klarar inte Hammars skola längre av områdets elevökningar. De nu nödvändiga paviljongerna ersätts med en permanent lösning av att Milnergymnasiet omvandlas till en grundskola.

Hammars skola blir en F-3 skola och Milnerskolan blir en 4-9 skola med plats för 18 klasser och runt 500 elever. Tillsammans utgör skolorna ett så kallat skolspår där ett tätt samarbete mellan skolorna ska underlätta övergången för eleverna och vårdnadshavarna.

Rekrytering och samsyn

En av rektorerna på Hammars skola, Annika Sjödin, kommer att byta arbetsplats:

- Jag kommer att byta arbetsplats och få en ny rektorskollega då det blir en stor skola. Samtidigt kommer jag fortsättningsvis att jobba tillsammans med min gamla kollega, Håkan Frostebring, då skolorna dockas i varandra. Vi måste ha en samsyn hela vägen från F-klass till årskurs 9 och ha en gemensam vision.

Förutom rekrytering av en ny rektor behövs en hel del annan ny personal rekryteras.

Skolvalet

Hösten 2023 flyttar årskurs 4-7 över från Hammars skola till Milnerskolan. Det innebär att elever inför skolvalet för årskurs 7 i februari-mars kan söka sig till Milnerskolan.

Helt nya miljöer

- Det är jättespännande att se det växa fram. Man ser redan nu att salarna kommer att vara jättestora och ljusa. Det kommer att bli jättebra. Fasaden är ju som den är typiskt 70-tal, men innandömet kommer att vara helt nytt, liksom utemiljöerna, säger Annika Sjödin.

Milnerskolan är byggdes ca 1970 som gymnasieskola för vårdutbildning genomgår nu en omfattande ombyggnation. Invändigt har ett helt nytt kök och matsal färdigställts och nu arbetar det med nybyggnation av salar med nya ytskikt, ventilation och fönsterbyten. Det arbetas också med att färdigställas en helt ny utemiljö.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.