Kan även ekonomi vara miljövänlig?

Updated:Wednesday, March 4, 2020 3:12 PMArchived

Kristianstad kommun arbetar för att det ska bli fallet, genom att införa elektroniska fakturor. Att skicka en elektronisk faktura är billigare, går snabbare och leveranssäkerheten är större.

Statistik för perioden januari till augusti 2019 visar att Kristianstads kommun tagit emot 90,3 % av alla fakturorna elektroniskt. Siffran ökar ständigt och för augusti månad var andelen 94,7 %, vilket är ett utmärkt resultat jämfört med snittet i landet, som är ca 56 %. Kristianstads kommun tar emot ca 200 000 leverantörsfakturor på ett år – att över 90 % av dem är elektroniska ger en bra besparing.

”Givetvis har vi haft hjälp av lagändringen, där offentliga myndigheter från och med april 2019 måste skicka elektroniska fakturor, men det gäller bara nya avtal. Vi har lagt ner mycket arbete, både med informationsinsatser och arbete med att få leverantörer att använda e-faktura. Det är glädjande att vi nu ligger i framkant med detta.” säger Martin Gomér, upphandlingschef.

Vill du som leverantör även skicka e-fakturor till oss? Då får du gärna kontakta oss via mail e-faktura@kristianstad.se så hjälper vi dig att bidra till ett ännu bättre miljöarbete.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.