Lokala BRÅ vill minska sommarlovets risker

Updated:Monday, June 12, 2023 3:32 PMArchived

Det finns inget bättre skydd för ungdomar än engagerade vuxna. Därför uppmanar det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, så många föräldrar som möjligt att röra sig på platser där ungdomar samlas under sommarledigheten.

Skoltak
Barn och ungdomar som springer på skoltaken är ett är ett riskfyllt problem på många håll i kommunen. Flera åtgärder har satts in för att försvåra takspring, men viktigast är att föräldrar talar med sina barn om farorna och har koll på var de håller till på kvällarna.

Vid det senaste mötet med det lokala brottsförebyggande rådet BRÅ lade deltagarna från bland annat polisen, vaktbolagen, Fritidsgårdsforum, Stadsmissionen och kommunens förvaltningar och bolag mycket tid på att diskutera farhågor inför det stundande sommarlovet.

– Det blir ofta mycket häng, bland annat på skolgårdarna, och det kan vara jättebra med snack, fotboll och basket. Men vi ser också nedskräpning, skadegörelse och takspring. Det finns också mycket alkohol, tramadol, lustgas och cannabis i omlopp, säger Malin Månsson, teamledare för fältgruppen.

Brett sommarutbud

Under den långa ledigheten är risken att ungdomarna rör sig mycket i miljöer där det inte finns några vuxna. För att ge alla möjlighet till meningsfulla och trygga aktiviteter under sommaren ordnar kommunen läger, kostnadsfria lovaktiviteter, feriearbeten, badmöjligheter och evenemang som passar för hela familjer.

– Vi har till exempel sett att projektet Aktiv sommar, där ungdomar på Charlottesborg, Gamlegården och Österäng engageras i grupp med jobb på förmiddagarna och fritidsaktiviteter på eftermiddagarna har haft stor betydelse för många under tidigare år. Det har utökats successivt på fler platser och med fler grupper, säger Katarina Honoré, som är vice ordförande i lokala BRÅ.

BRÅ-ordföranden Richard Berggren betonar vikten av att föräldrarna tar riskerna på allvar och inte är för godtrogna. Alla ungdomar kan råka in i situationer och sammanhang där frestelser eller påtryckningar blir svåra att hantera.

– Det är det viktigt att föräldrarna pratar mycket med sina barn och har koll på var de är och vad de gör när de är lediga. Med stöd hemifrån kan ungdomarna orka stå emot grupptrycket,  säger han.

Livsfarligt takspring

Ett återkommande problem, som många föräldrar inte är medvetna om, är takspring på skolor och förskolor.

– Det är livsfarligt, det har inte minst den hemska händelsen i Svedala nyligen visat. Inte bara fallrisken, utan också riskerna med att springa bland solceller och andra installationer är något som föräldrar måste tala om med sina barn. Från kommunens sida gör vi försvårande åtgärder på byggnaderna, men det bästa är om ingen kommer på tanken att klättra upp, säger han.

Problemet med takspring uppfattas som så allvarligt att lokala BRÅ vid sitt sammanträde beslutade att sätta samman en särskild arbetsgrupp som ska jobba med frågan. Arbetsgrupper bildades också för att fokusera på problem med kamphundar och med tomma lokaler, som utvecklas till otrygga platser.

Ett annat bekymmer som lyftes fram vid mötet var att porrsurfandet går ner i åldrarna.

– Barnen är ofta inte mer än 11 år när de tittar på porr, ofta med våldsamma inslag. De riskerar att få en skev bild av verkligheten. Det behöver pratas mer om det både hemma och i skolan. Fältarna är ute i skolorna och tar dialogen, men föräldrarna behöver också vara medvetna om vad barnen möter på internet. Rädda Barnen har en massa bra stödmaterial för föräldrar om hur man kan tala med sina barn och ungdomar om svåra frågor, säger Katarina Honoré.

Ta en kvällspromenad

En uppmaning från lokala BRÅ till föräldrar är att röra sig utomhus där ungdomarna håller till på sommaren.

– Ta en kvällspromenad förbi skolan eller badplatsen där ungdomarna hänger. De behöver känna att det finns vuxna som ser dem, säger Malin Månsson.

En trygghet för ungdomarna är vuxna som vandrar tillsammans. Den som vill nattvandra, trivselvandra eller trygghetsvandra kan mejla malin.mansson@kristianstad.se eller ringa 044-13 60 78 för att få kontakt med en grupp.

Alla föräldrar till barn i de högre skolklasserna har i dagarna fått ett brev genom det digitala skolsystemet med råd, tips och kontaktuppgifter som kan bidra till att göra sommaren lite tryggare. Under Relaterad information kan du hitta fler sidor med råd och tips till vårdnadshavare och lyssna till kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare Johanna Häggberg i P4 Kristianstad.

I det lokala brottsförebyggande rådet , BRÅ, ingår en bred samling aktörer från kommunkoncernen, andra myndigheter och idéburen sektor. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.