Låt ingen kolla fläkten i onödan!

Friday, June 18, 2021 9:34 PMArchived

Det finns inget krav på kontroller av fläkt, ventilation eller imkanal i småhus. Tacka nej om någon ringer och erbjuder sig att göra en sådan kontroll i ditt hem. Oseriösa företag, som ibland utnyttjar kommunens och räddningstjänstens namn för att sälja in kontroller, ägnar sig åt lurendrejeri.

Lita inte på den som ringer och säger att du behöver deras tjänster för att kolla din köksfläkt. Tyvärr finns det oseriösa företag som försöker lura till sig pengar med onödiga kontroller.
Lita inte på den som ringer och säger att du behöver deras tjänster för att kolla din köksfläkt. Tyvärr finns det oseriösa företag som försöker lura till sig pengar med onödiga kontroller.

Det finns inte längre något lagkrav om kontroll av köksfläkt eller ventilation i villor eller fritidshus. Om ett företag tar kontakt och vill genomföra en sådan kontroll är det bäst och säkrast att tacka nej. Om den som ringer påstår det är ett krav eller att det rekommenderas av kommunen eller räddningstjänsten är det en ren bluff. När det gäller lagstadgade brandskyddskontroller  godkänns de i Kristianstads kommun endast om de är genomförda av Kristianstads Sotnings AB.

Kommunen har blivit kontaktad av personer som har blivit lurade av företag som erbjudit antingen ventilationskontroll eller avloppsspolning "till rabattpris eftersom vi redan är i grannskapet". I vissa fall har de gett sken av att Kristianstads kommun eller kommunens räddningstjänst kräver eller rekommenderar sådana kontroller.

Från Kristianstads kommun vill vi därför informera om att vi eller våra entreprenörer aldrig ringer upp fastighetsägare och erbjuder den här typen av tjänster. Något samarbete existerar inte och kommunen rekommenderar varken förebyggande spolning och eller ventilationskontroll som erbjuds på det här sättet. Priset för tjänsterna som erbjuds är ofta tre gånger högre än vad ett lokalt företag skulle ta betalt och tjänsten utförs ofta helt i onödan.

Det är visserligen viktigt att du rengör din köksfläkt regelbundet och att du har ha ett väl fungerande ventilationssystem i ditt hus. Om du vill ha systemet kontrollerat är det tryggast att själv ta kontakt med en lokal och välkänd ventilationsfirma eller med det lokala sotningsbolaget.

Tidigare rådde ett sotningsmonopol, som innebar att enbart det bolag som kommunen utsåg, fick bedriva sotning och då ingick också lagstadgad kontroll av köksfläkt. Kristianstads kommun hade på den tiden ett eget sotningsbolag. Numera har fastighetsägare i stor utsträckning rätt att,  efter ansökan hos räddningstjänsten, sköta sin sotning själva eller att anlita vilken sotare de vill. Det finns inget krav på kontroller av fläkt, ventilation eller imkanal i småhus. I flerfamiljshus ligger ansvaret hos fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Fortfarande gäller lagkrav om brandskyddskontroll på eldstäder, och sådana får endast genomföras av det sotningsbolag som kommunen har upphandlat. I Kristianstads kommun är det Kristianstads Sotnings AB som har rätt att sköta sådana kontroller. I avtalet ingår också att de ska sota kommunens egna fastigheter och att kommuninvånarna har möjlighet att anlita bolaget till en fastställd taxa som fullmäktige beslutar.

Undvik dyr och onödig avloppsspolning

Med samma tillvägagångssätt som vid ventilationskontrollen har ett oseriöst företag ringt runt och erbjudit avloppsspolning ”till bra pris eftersom vi ändå ska till grannen”. Efteråt kommer en faktura med ett allt annat än bra pris…

Den som inte har problem med sina avloppsrör har heller ingen anledning att låta spola dem. Den som behöver spola ledningarna bör begära in offerter från lokala företag.

Läs mer om brandskyddskontroll, sotning och ventilation under Relaterad information.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.