Landsbygdsfonden öppen igen

Updated:Thursday, September 16, 2021 9:52 AMArchived

Nu är det dags att söka medel ur landsbygdsfonden. Fonden stöttar projekt och aktiviteter som bidrar till lokal utveckling och på så sätt uppfyller kommunens landsbygdsprogram. Sista ansökningsdag är den 1 november 2021.

Det är femte året i rad som landsbygdsfonden stöttar aktiviteter och projekt. Ansökningar administreras och behandlas av landsbygdsrådet. Varje ansökan prövas mot kommunens landsbygdsstrategi. För 2021 finns ett stöd på 200 000 kronor avsatt till landsbygdsrådet, varav hälften av pengarna delas ut på våren och hälften på hösten. Organisationer kan söka max 30 000 kr (inklusive moms) per kalenderår. Höstens ansökningar ska vara oss tillhanda senast den 1 november. Därefter tas beslut av landsbygdsrådet.

Läs mer om landsbygdsfonden och hur du ansöker i länken under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.