Låna flytväst gratis

Wednesday, July 8, 2020 2:03 PMArchived

Om alla använde flytväst skulle många olyckor kunna undvikas. Du kan låna flytväst hos Räddningstjänsten i Kristianstad. Du kan låna den max en vecka åt gången och du kan inte boka den i förväg.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.