Lägesbildsgruppen vill se mer vuxennärvaro

Updated:Tuesday, May 17, 2022 4:09 PMArchived

Berusade ungdomar vid Åhusbryggan. Skadegörelse och takspring på skolor. A-traktorer med passagerare på flaken. I lägesbildsgruppen håller de som jobbar med trygghet och säkerhet koll på vad som händer och åtgärdar så mycket de kan. Men mest önskar de få se fler vuxna och ansvarstagande föräldrar.

Hela gruppen i sessionssalen i Rådhus Skåne.
Efter ett par år med huvudsakligen digitala veckomöten samlades lägesbildsgruppen för att fira tvåårsdagen tillsammans.

Sedan två år samlar Kristianstads kommuns avdelning för skydd och säkerhet varje vecka deltagare från polisen, kommunala förvaltningar, vaktbolag, fastighetsbolag, fritidsgårdar, stadsmissionen, cityföreningen, sjukvården, högskolan och andra berörda aktörer för att skapa en gemensam lägesbild och samordna sina insatser. I vanliga fall sköts avstämningen genom ett digitalt möte på fredagsmorgonen där deltagarna rapporterar händelser från den gångna veckan och går igenom vilka farhågor och risker de ser med den kommande veckan. Till gruppens tvååriga födelsedag samlades de i stället till ett förlängt möte i Rådhus Skåne och firade med tårta och tillbakablickar.

Vid samlingen förekom många glada miner och positiva ord om värdet av samarbetet i gruppen. Men det blev också bekymmersrynkor och oroliga tonfall när den aktuella lägesbilden växte fram.

Från flera håll kom rapporter om ökad skadegörelse och klotter på skolor runt om i kommunen. På helger och kvällar samlas ungdomar vid skolor och förskolor, där de skräpar ner och förstör.

– Det värsta är ändå att de utsätter sig för fara om de ger sig upp på taken. Vi hoppas också att föräldrarna är medvetna om att de kan bli ersättningsskyldiga om deras barn ertappas med att klottra och förstöra, säger Anna Nordin, drog- och brottsförebyggande samordnare i Kristianstads kommun.

En annan farlig trend som rapporterades var att A-traktorer kör omkring alltför höga hastigheter och med alltför många passagerare – och allra värst sådana som åker på flaken.

– Det har redan inträffat väldigt allvarliga olyckor med ungdomar som har ramlat av. Vi poliser kan omöjligt ha koll överallt och det vilar ett stort ansvar på föräldrarna till A-traktorförarna att se till att de kör lagligt och inte utsätter sig själva och andra för risker, säger kommunpolisen Martin Thornell.

Ett nytt orosmoment för säsongen är att ungdomar, liksom förra sommaren, har börjat samlas vid Åhusbryggan i Täppet på helgkvällarna.

– Förra helgen var det säkert 150 ungdomar i mörkret på stranden. De flesta är i 15-årsåldern men där fanns även de som var yngre.  Vi såg hög berusning, en hel del bråk, bad och fyrverkeripjäser. Ungdomar som är där berusade och påverkade löper stor risk att råka illa ut, säger Malin Månsson, teamledare för fältgruppen i Kristianstads kommun.

Hon och de andra aktörerna lägesbildsgruppen är eniga om vad som är det viktigaste för att skydda ungdomarna och förhindra att de slår in på farliga vägar.

– Föräldrar och vårdnadshavare måste visa större intresse för vad deras ungdomar gör och för var de befinner sig. Vi behöver många fler ansvarstagande vuxna som ger sig ut på helgerna och rör sig där ungdomarna finns. Nattvandringsgrupperna är jätteviktiga och jag hoppas att fler ansluter sig till de grupper som finns eller startar nya, säger Malin Månsson.

Aktiva grupper med nattvandrare finns i bland annat Vä, Tollarp och Åhus och den som vill få kontakt med nattvandrarna kan kontakta Fältgruppen.

Lägesbildsgruppen vill också gärna få konkret information från medborgare som upptäcker att det börjar uppstå ungdomshäng, skadegörelse eller droghandel på någon plats i kommunen. Smidigast är att skicka mejl till lägesbildsgruppen eller att tipsa polisen via webben.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.