Låg smittspridning leder till minskad användning av munskydd

Tuesday, May 24, 2022 12:48 PMArchived

Utifrån den minskade smittspridningen av covid-19 kommer munskydd inte längre att användas vid patientnära vård.

Smittspridningen av covid-19 i samhället är nu på en låg nivå, immuniteten mot allvarlig infektion är hög i befolkningen och de kliniska konsekvenserna av covid-19-infektion därmed betydligt mindre än tidigare under pandemin. Därför har Vårdhygien Skåne tagit bort sin rekommendation om användning av munskydd vid patientnära vård. Vi gör nu samma ändring i våra arbetsrutiner.

Beslutet baseras på det nuvarande läget och kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen av covid-19 utvecklas.  

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.