Kristianstads förskollärare är medförfattare i ny bok

Tuesday, April 6, 2021 2:52 PMArchived

12 april klockan 16.00 är det boksläppsfest av boken "Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan". Tre arbetslag från skolområde Norra har skrivit ett kapitel vardera i samarbete med Högskolan Kristianstad.

Förskolebarn
Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan.

FörskolIärare från Arkelstorps förskola, Tvedegårds förskola och Näsbygårdens förskola är medförfattare till den nya boken Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan. Bakgrunden till boken är att förskolans läroplan har förstärkt uppdraget om hållbar utveckling.

– Många förknippar nog hållbar utveckling med sopsortering. Men det finns många andra sätt man kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan och det lyfter den här boken, säger Christoffer Salmén medförfattare och förskollärare på Tvedegårds förskola.

Boken är skriven av forskare och förskollärare tillsammans för att ge både en teoretisk och praktisk inblick i hållbar utveckling och vad det kan innebära för barns lärande i förskolan.

– Hållbar utveckling kan beskrivas ur tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men vad innebär det egentligen? Jo, det kan exempelvis handla om att arbeta med källkritik och greenscreen. Det är ett ganska nytt område och boken är i dagsläget i stort ensam i sitt slag.

Bokens redaktörer är Marie Fridberg och Susanne Thulin, lärarutbildare och forskare med förankring i både förskolläraryrket, barnpedagogisk forskning och i det naturvetenskapliga kunskapsområdet. Båda är verksamma vid förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

– Det har varit jätteroligt att få medverka till att sprida mer kunskap i ämnet. Målet med boken är att lyfta fram, synliggöra och diskutera hur hållbarhetsarbetet kan bedrivas i förskolans vardag. Vi har bidragit med att lyfta de praktiska exemplen i boken vilka jag hoppas kan bli ett stöd för mina kollegor i förskolan, menar Christoffer Salmén.

Måndagen den 12 april mellan klockan 16.00 och 17.00 är det boksläppsfest. Alla är välkomna.

Anmälan dig till festen här.

 

 

                       

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.