Kristianstad bäst på avfallshantering

Tuesday, June 2, 2020 2:14 PMArchived

Det kommunala renhållningsbolaget Renhållningen Kristianstad får utmärkelsen Årets avfallskommun av branschorganisationen Avfall Sverige. Renhållningens VD Johan Karlsvärd år både stolt och glad och ser utmärkelsen som en laginsats där både personal och inte minst engagerade kommuninvånare bidragit

Varje år vid årsmötet offentliggör Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, en sammanställning över hur väl landets kommuner hanterar sitt avfall. En rankinglista där faktorer som kundnöjdhet, återvinning, avfallsmängd och sortering bestämmer placeringen. Vid flera tillfällen har Kristianstad placerat sig högt, men aldrig vunnit. Tills idag då man med 92,3 poäng av 100 möjliga knep förstaplatsen och blev därmed utsedd till årets avfallskommun.

– På Renhållningen har vi under många år arbetat mot visionen "Bäst i Sverige 2020" så det var riktigt roligt att vi lyckades vinna just i år, säger Johan Karlsvärd, VD på Renhållningen Kristianstad. Det visar att vi är på rätt väg med de satsningar vi gjort under de senaste åren och inte minst att vi har kommuninvånare som verkligen vill bidra till en bättre miljö, säger han.

Visionen "Bäst i Sverige 2020" togs fram av styrelsen redan år 2013 och handlar enligt Karlsvärd mycket om delaktighet, att vara modern och ligga i framkant. Många initiativ gällande förbättrad avfallshantering har tagits i kommunen sedan visionen formulerades, bland annat nya återvinningscentraler i Åhus och Arkelstorp samt fyrfacksinsamling för villor och fritidshus. Vilket har bidragit till bättre sortering, mer återvunnet material, nöjdare kunder och därmed också en högre rankingpoäng i sammanställningen.

– Rankingpoängen baseras till stor del på den statistik som kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in till Avfall Sverige från landets oilka delar och den talar sitt tydliga språk: I Kristianstads kommun är vi väldigt duktiga på att sortera och återvinna, förklarar Fredrik Holmer, avfallsingenjör på Renhållningen.

Johan Karlsvärd hoppas att alla i bolaget och hela kommunen känner en stolthet i och med dagens utmärkelse. Han ser ljust på framtiden och det fortsatta förbättringsarbete som väntar där invigningen av den nya hållbarhetsparken Returum i september är en viktig milstolpe.

– Nu när vi realiserat vår vision att bli bäst år 2020 är det ändå viktigt att vi fortsätter jobba framåt för att fortsätta vara det goda exemplet och hålla oss kvar i toppen även kommande år, säger han.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.