Simulerat flyghaveri i krisövning

Updated:Thursday, March 16, 2023 8:26 AMArchived

Räddningstjänst, sjukvård, polis och flygledning genomförde under onsdagen en övning på Kristianstad Österlen Airport. I den simulerade övningen skedde ett flyghaveri med många skadade.

Människor spelade skadade och förs bort från det havererade planet. En buss fick agera flygplan.
Människor spelade skadade och förs bort från det havererade planet. En buss fick agera flygplan.

–Syftet med övningen är att samla olika blåljusverksamheter för att se hur alla enheter jobbar i en sådan här situation, säger Jonas Haak som är VD på Kristianstad Österlen Airport.

I den simulerade händelsen fick ett plan med 36 personer ombord motorproblem vilket ledde till flyghaveri.

I övningen testades hela larm och utryckningskedjan från första anrop till trafikledningen till räddningsarbetet.

Medverkade gjorde Räddningstjänsten inklusive deltidsbrandkårer, räddningstjänsten från Kristianstad Österlen Airport, Polisen, sjukvårdspersonal från Region Skåne, flygtrafikledning, och nationell räddningstjänst.

–Den här typen av större simulerad övning där människor spelar skadade övar vi ungefär en gång om året och vi lär oss massor på en sådan här stor övning, säger Jonas Haak.

Räddningstjänstens portabla sjukvårdstält användes för de skadade.

Räddningstjänstens portabla sjukvårdstält användes för de skadade.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.