Konsumentvägledningen blir permanent

Tuesday, August 13, 2019 9:51 AMArchived

Kristianstads kommun fortsätter att erbjuda medborgarna konsumentvägledning. Utvärderingen av vårens testperiod visar att tjänsten behövs, särskilt tydligt är behovet hos grupperna äldre och utlandsfödda som varit kort tid i Sverige.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.