Kommunjobb för unga öppnar nya vägar

Updated:Monday, August 2, 2021 2:08 PMArchived

Satsningen på ungdomsjobb ger omkring 50 ungdomar chans till arbete i Kristianstads kommun i höst. Jobben syftar till att ge inblick i yrkeslivet, ge arbetslivserfarenhet och inspirera unga till att vidareutbilda sig för att arbeta i kommunala yrken.

Ung man med studentmössa, sedd bakifrån
Framtiden är oklar för många som går ut gymnasiet. Ett ungdomsjobb i kommunen kan bli ett första steg in i arbetslivet och ge inspiration i yrkesvalet.

– Läget är svårt för unga på arbetsmarknaden, särskilt om de inte har slutfört gymnasiet. Coronapandemin har försvårat läget ytterligare, och vi måste använda alla möjligheter för att få ungdomarna vidare till sysselsättning och studier, säger Radovan Javurek, ordförande i arbete och välfärdsnämnden

Jobben riktar sig till tre olika målgrupper. En grupp som inte har klarat riktigt alla kurser i gymnasiet och kan studera färdigt samtidig som de jobbar, en grupp som vill ha helgjobb och en grupp som har klarat av gymnasiet och vill provjobba i ett kommunalt yrke.

Studier + ungdomsjobb 50%

Ungdomar som nyligen har gått ut gymnasiet men saknar en del poäng och planerar att slutföra gymnasieutbildningen under hösten kan få arbeta 50 procent inom ett kommunalt yrke samtidigt som de studerar. Ansökningstiden har gått ut.

Prova på-jobb på helger

Genom projektet Arbetslivskunskap kan ungdomar få jobb i kommunen under fyra helger i höst. Uppgiften är att hålla rent och snyggt i Kristianstad.  Redan under sommaren plockar omkring 200  ungdomar skräp och gör det fint under sitt ferie- eller helgarbete runt om i kommunen. Nu öppnas möjligheten för fler att göra det som prova på-jobb under hösten. Prova-på-jobben är del av projektet Arbetslivskunskap, som finansieras av Länsstyrelsen och syftar till att ge i första hand nyanlända ungdomar en introduktion i arbetslivet. Ansökningstiden har gått ut.

Provjobb i kommunala yrken

Ungdomar som har slutfört gymnasiet och är nyfikna på att arbeta inom ett kommunalt yrke kan söka ett arbete under cirka två månader på någon av kommunens förvaltningar. Ungdomarna får chans att prova på jobb inom skola, omsorg, administration eller praktiskt arbete. Arbetet kan även kombineras med studier för dem som vill läsa in behörighetsämnen för att kunna söka till högskolan. Genom att erbjuda ungdomarna anställning under kortare tid hoppas kommunen inspirera fler att vilja arbeta och utbilda sig inom kommunala yrkesområden. 

Mer information och ansökningsformulär hittar du på sidan Lediga jobb i kommunen under rubriken Jobb för unga. Ansökan kan lämnas fram till 13 augusti.

Dubbel vinst

Till största delen möjliggörs satsningen av de omkring 200 miljoner kronor som regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela till kommunerna för att stärka möjligheten att skapa jobb för ungdomar under 2021.

–  Det här blir ett första steg på arbetsmarknaden och en chans för ungdomarna att upptäcka de breda yrkesmöjligheter som finns i en kommun. Omvänt är det ett sätt för kommunen att locka ungdomar till yrkesområden där vi vet att det kan bli svårt att rekrytera framöver. Om matchningen blir lyckad kan det ge en stor vinst för båda parter, säger Linda Andersson, enhetschef för matchningsgruppen inom arbete och välfärdsförvaltningen, som den närmaste tiden har ett styvt jobb med att pussla ihop de sökande med arbetsplatser runt om i kommunen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.