Kommunens ekonomidirektör blir tf biträdande kommundirektör

Updated:Wednesday, June 7, 2023 1:42 PMArchived

Kommunens ekonomidirektör Oscar Nilsson är utsedd till tillförordnad biträdande kommundirektör från och med den 1 juni 2023 till den 31 maj 2024.

Oscar Nilsson
Oscar Nilsson är utsedd till biträdande kommundirektör i ett år framåt.

Sedan sensommaren 2019 har Oscar Nilsson varit ekonomidirektör i kommunen och får nu ett bredare uppdrag. Oscar är 42 år, uppväxt på Ivö och bor sedan åtta år i Bäckaskog med sin familj. Efter civilekonomexamen ledde intresset för samhällsfrågor honom till kommunsfären och han arbetade i flera skånska kommuner innan han fick tjänsten som ekonomidirektör i hemkommunen 2019.

Oscar Nilsson ersätter Petar Cavala, vars anställning nyligen avslutades.  En tillförordnad ekonomidirektör kommer att tillsättas när facklig samverkan har genomförts.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.