Kommunen bemöter krav från konkurrensverket

Friday, February 7, 2020 3:34 PMArchived

Konkurrensverket har skrivit till förvaltningsrätten att kommunen bör betala 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för läkemedelsreningsanläggningen i Degeberga.

Kommunens tekniska förvaltning blev under hösten kontaktade av konkurrensverket som ville att ha svar på frågor om hur pilotanläggningen för läkemedelsrening i Degeberga hade upphandlats.

I korta drag handlade frågorna om att anläggningen har beställts av NCC som en del av den större ombyggnadsentreprenaden på Kristianstads centrala reningsverk (CRV), där NCC är kontrakterade. Kommunen anser att beställningen hör ihop med CRV-projektet, eftersom den kunskap vi får ut från testanläggningen kommer att styra val som görs i den stora ombyggnaden på CRV.

Konkurrensverket delar inte kommunens syn och har invändningar mot kommunens agerande rörande lagen om offentlig upphandling. De har därför skickat det till förvaltningsrätten, till vilka kommunen nu ska yttra sig.

Kristianstads kommun välkomnar att förvaltningsrätten tar det här ärendet, eftersom det blir principiellt viktigt för oss, men även för övriga andra aktörer. Det handlar om möjligheterna att uppföra testanläggningar för den viktiga avloppsreningen i framtiden.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.