Invigning av Palettens förskola

Updated:Friday, May 20, 2022 10:38 AMArchived

Palettens förskola invigdes med pompa och ståt på förskolans dag 19 maj. Palettens förskola ersätter Lekholmen, som förskola till för vårdnadshavare med obekväma arbetstider.

Utomhusmiljö.
Invigning på Palettens innergård.

Det var många som ville vara med och fira när Palettens förskola invigdes på förskolans dag 19 maj. Rektor Ruzica Stanojevic hade inte sparat på krutet och engagerat såväl Fröknegårdskolans Musikklasser som elever från Christian 4:s Gymnasium.

Tillställningen började med att elever från årskurs 4-6 Musikklasser kastade sig ut för den rutschkana som går från den gård som ligger på taket och ner till den atriumgård som finns på markplan. Därefter tog de ton: ”Fångad av en stormvind” och förskolebarnen diggade med.

Invigning Paletten 2022-05-19 (3).jpg

Fröknegårdskolans Musikklasser underhöll med sång.

Palettens förskola började som ett projekt för 33 år sedan för att möta det behov som fanns hos de vårdnadshavare som arbetade obekväma tider. Till att börja med var det en avdelning och kom att benämnas Lekholmens förskola eller Nattis i folkmun.

- Idag inrymmer Paletten både förskola och fritidshem och har hela sex avdelningar för drygt hundra barn. Verksamheten har öppet såväl dag som natt och helg. Nu har vi en större resurs för att våra kommunmedborgare med obekväma arbetstider ska kunna gå till jobbet, sa skolchef Åsa Hallén Olofsson.

Lekholmen drabbades av en vattenläcka och den senaste tiden har verksamheten fått inhysas i paviljonger vid Östra kommunhuset. Att flytta in centralt till helt nya lokaler vid Tempotorget var därför mycket välkommet.

- Trygghet, omsorg och lärande, det är så vi skapar magi, uttryckte sig rektor Ruzica Stanojevic.

Besökarna var många, bland annat barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera och vice ordförande Ulrika Tollgren samt kommunstyrelsen vice ordförande Pierre Månsson. Även Brinova, som äger fastigheten, var där för att överräcka en gåva i form av en populär springcykel och säga några ord.

- Att bygga en förskola med utemiljö enligt de riktlinjer som finns gällande ytor och säkerhet, inklämd i befintlig stadsmiljö, med dessutom ett garage under var inte det lättaste. Men en rolig utmaning, menade projektutvecklingschef på Brinova Stina Trimark.

Utemiljöerna lockade inte bara barnen på förskolan till lek, utan även besökarna.

Invigning Paletten 2022-05-19 (4).jpg

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera testade med skräckblandad förtjustning rutschkanan.

Talen och sångerna avlöste varandra och firandet avslutades med bandklippning och att glassbilen kom på besök, vilket passade väl då det dagen till ära också var varmt väder.

Invigning Paletten 2022-05-19 (5).jpg

Rektor Ruzica Stanojevic assisterade vid bandklippningen.

Fakta om förskolan

Förskolan består av sex avdelningar för ca 108 barn
Antal personal: Ca 25-30
Byggnadsyta: 2084 kvm
Tomtyta: 4700 kvm
Tillagningskök för 120 portioner
Byggherre: Brinova
Arkitekt: PE Arkitekter AB
Landskapsarkitekt: Landskapsarkitekt Berg och Dahl

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.