Fem föreningar fick politikerbesök

Updated:Monday, February 10, 2020 12:52 PMArchived

I helgen har kultur- och fritidsnämnden besökt fem av de föreningar som ansökt om investerings- och/eller energieffektiviseringsbidrag.

Delar av kultur- och fritidsnämnden tillsammans med representanter från Önnestads Boll- och Idrottsförening
Delar av kultur och fritid tillsammans med representanter från Önnestads Boll- och Idrottsförening
Önnestads Boll- och Idrottsförening

Det är ett bra tillfälle för förtroendevalda i nämnden att få träffa representanter för olika föreningar och diskuterar deras verksamhet, utmaningar och behov. I lördags besöktes Winnö Idrottsförening, Önnestads Boll- och Idrottsförening, Åsums Bollklubb, Gärds Ryttarförening och Kristianstads Ridklubb.

Alla föreningarna fick fria händer att visa upp sina verksamheter och lokaler och det blev intressanta och fina presentationer. Totalt har 28 föreningar ansökt om investerings- och energieffektiviseringsbidrag inför 2020. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 mars fattas beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag.

Investeringsbidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde. Energieffektiviseringsbidraget ska underlätta för föreningar att finansiera energieffektiviseringar i sina lokaler eller anläggningar samt ställa om till en fossilbränslefri anläggningsverksamhet.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.