Intensiv övning i Åhus hamn

Updated:Friday, October 18, 2019 3:39 PMArchived

Ett brinnande fartyg på väg mot nödhamn i Åhus. Med det scenariot inleddes fredagens krisövning med Kristianstads kommuns räddningstjänst, personal från Åhus Hamn och Region Skånes krissjukvårdsledning. Tre timmar senare var läget under kontroll och alla var nöjda med övningen.

Många personer i ett litet arbetsutrymme.
Stämningen i ledningsfordonet var intensiv och koncentrerad även om utmaningen med ett brinnande fartyg bara var en övning.

Bara några dagar efter den stora haveriövningen på Kristianstads Österlen Airport var det Åhus Hamn som drabbades. Hela förmiddagen var det full aktivitet innanför hamnkontorets väggar och i räddningstjänstens ledningsfordon. Utåt märktes övningen i Åhus inte på samma sätt som övningen i Everöd. Inga brandbilar eller ambulanser dök upp i verkligheten utan dirigerades enbart omkring i teorin i en så kallad table top-övning.

Utmaningen för de befäl och ledningspersoner som övade var att sammanställa in information, utnyttja varandras kompetens och resurser och fatta kloka beslut.

Komplicerat scenario

I scenariot spelades flera komplicerade förutsättningar in. Ett fartyg på med sex personers besättning hade fått en brand i ett lastutrymme med gödningsmedel och sökte nödhamn. Frågorna hopade sig: Hur blåser vindarna? Var är det säkrast att ta in båten? Vilka vägar ska räddningsfordonen ta? Vilket släckningsmedel ska användas? Hur sprids rökgaserna och hur farliga är de? Ska den specialiserade kemambulansen kallas in från Perstorp? Eller specialteamet för sjukvårdsinsatser till sjöss?

En bit längre bort på hamnområdet jobbade de anställda på Knauf Danogips vidare i lugn och ro, utan att ha en aning om att de i övningens alternativa verklighet just då höll på att evakueras för att undkomma nitrösa gaser.

Nyckelpersoner övades

– Syftet med övningen har varit att träna samverkan mellan olika aktörer och särskilt att ge hamnens nyckelpersoner tillfälle att öva en extraordinär händelse i samspel med räddningstjänst och sjukvård, säger brandingenjör Micael Svensson, som varit med i förberedelserna och ledde övningsspelet.

Fantastisk arbetsplats

För andra gången på en vecka fick Skånes räddningstjänsters gemensamma ledningsfordon lämna sin station i Höör och ta sig till Kristianstads kommun. I den specialinredda trailern gjordes lägesavstämningar och viktiga vägval.

– Det var första gången jag var i ledningsfordonet, och jag måste säga att det är en fantastisk arbetsplats. Det kan verka överdrivet med alla skärmar och teknisk utrustning, men det underlättade oerhört när vi skulle göra zonindelning i olika säkerhetsområden och planera insatsen, sa brandmästare Jörgen Elvstrand efter övningen.

Värdefull övning

Fredrik Åsare, VD för Åhus Hamn och Stuveri AB, var mycket nöjd efter övningen och ansåg att syftet hade uppnåtts.

– Det är värdefullt att vi får träffa räddningstjänsten på det här sättet och kan säkerställa att vår kommunikation fungerar i händelse av en olycka, sa han när han efter några intensiva fredagstimmar summerade dagen och tackade alla inblandade.

Tre män och en karta
Övningens räddningsledare brandingenjören Jonas Nilsson och skadeplatsansvarige brandmästaren Jörgen Elvstrand överlägger med hamnens produktionschef Stefan Hallström om var det brinnande fartyget kan lägga till i hamnen på säkrast möjliga sätt.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.