Inspirationsdag för klimatambassadörer

Updated:Monday, October 14, 2019 4:02 PMArchived

Greta Thunberg har fått hela världen att fästa blicken på klimatkrisen. För många ungdomar är klimatfrågan en av de viktigaste frågorna idag. Under måndagen den 14 oktober hölls en Klimatdag för elever och lärare med syftet att ge ökad kunskap och inspiration i det fortsatta klimatarbetet.

Klimatet i fokus
Klimatexperten Martin Hedberg utmanade

Klimatambassadörer från F-klass till gymnasiet träffades under måndagen på Kulturhuset Barbacka för att inspireras och ges verktyg i form av föreläsningar och workshops.  Klimatexperten och tidigare TV-meteorologen Martin Hedberg var på plats och utmanade:

– Vet ni vad det bästa en enskild person kan göra för klimatet? Jo, att sluta vara enskild. Vi kan inte göra någon större skillnad om vi inte gör det tillsammans.

En hel del bistra sanningar levererades också. Exempelvis berättade kommunens klimatstrateg Magnus Lund:

– Vi släpper ut tio ton växthusgaser per person och år i Sverige, för att klara av Parisavtalet behöver vi minska det till en tiondel till 2050, alltså från tio ton till ett ton.

– Jag visste det var mycket, men inte så illa, reflekterade Linus Nilsson från Wendesgymnasiet.

– En av anledningarna till att vi arrangerar Klimatdagen är att hjälpa ungdomarna att hantera oron över klimatförändringarna, och att ge dem tips på hur de kan jobba med frågan lokalt på sina skolor. Vi hoppas det både ska ge inspiration och mer kunskaper inom klimatfrågor och hållbar utveckling, forsätter klimatstrateg Magnus Lund, som tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utformat dagen.

Karin Thiman, lärare på introduktionsprogrammet med språkinriktning på Österänggymnasiet, tyckte dagen var särskilt viktig för hennes elever.

– Många av våra elever kommer från länder där miljöfrågan har kommit i skymundan naturliga skäl och där vi nu har ett viktigt uppdrag att skapa medvetenhet.

Martin Hedberg kom med många tankeställare:

– Vet ni att en person som köper en borrmaskin, genomsnittligt bara använder den i 30 minuter? Om vi börjar tänka om och dela saker och göra saker som är mer hållbara, kan vi gå från det ohållbara linjära tänket till det cirkulära eller kanske till det regenerande där vi till och med får något tillbaka när vi konsumerar.

Efter föreläsningarna hölls en workshop där deltagarna fick arbeta med hur skolorna kan bli mer hållbara och klimatsmarta. Workshopen var uppbyggd kring fyra teman: byggnaderna, maten, konsumtionen och transporterna.

– Tanken är att eleverna ska välja en eller flera frågor att arbeta vidare med på sina skolor, menar Magnus Lund.

Bakgrund

Det är andra gången Kristianstads kommun arrangerar en klimatdag för skolorna, första gången var 2017. Klimatambassadörer är elever som representerar sin skola gällande klimatfrågor och hållbar utveckling.  Ambassadörer i skolan är ett led i Kristianstads kommuns klimat- och energistrategi. Denna innebär också kommunen varje år ska erbjuda en inspirationsdag för de elever som är klimatambassadörer.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.