Incidenter mellan kunder på boende lex Sarah-anmäls

Thursday, June 23, 2022 11:20 AMArchived

Under våren har det inträffat händelser på ett boende där en kund har utsatt sina medboende för olika typer av övergrepp, vilket lett till otrygghet och skador. Åtgärder har satts in och händelserna har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

paragraftecken

Viktiga åtgärder har varit att förstärka bemanningen på avdelningen och ta fram handlingsplaner tillsammans med specialistsjuksköterskor inom demens och psykiatri.

­– Vi ser allvarligt på det som inträffat. Som kund på ett vård- och omsorgsboende ska du kunna känna dig trygg och det är vårt ansvar att hitta arbetssätt som skapar trygghet för alla, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.