Högstadieeleverna börjar 2021 på distans

Friday, January 8, 2021 10:16 AMArchived

Redan tidigare har Folkhälsomyndigheten kommit med rekommendationer om att bedriva distansundervisning på gymnasieskolorna fram till och med den 24 januari. Efter ny förordning och rekommendationer från Smittskydd Skåne kommer även högstadiet att följa efter.

Distansundervisning för högstadieeleverna fram till och med 24 januari.
Distansundervisning för högstadieeleverna fram till och med 24 januari.

Enligt ny regeringsförordning får högstadieskolor nu möjlighet till att bedriva fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen från och med den 11 januari. Tillsammans med den nya förordningen rekommenderar Smittskydd Skåne att samtliga högstadieskolor i Skåne bedriver undervisning på distans fram till och med den 24 januari, liknande gymnasieskolorna. Detta för att regionen har en av de större smittspridningarna i landet och att vården är hårt belastad.

 

– Kristianstads kommun följer liksom tidigare myndigheternas rekommendationer och kommer att göra så även den här gången. Så från och med skolstarten på den nya vårterminen fram till och med fredagen den 22 januari ska elever i årskurs 7-9 få undervisning på distans. Undantaget är särskoleelever. Rektor kan även besluta om andra undantag, det kan ju finnas de som verkligen behöver vara i skolan, förklarar Kenth Olsson, utbildningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

 

I själva verket blir det cirka sju dagars distansundervisning för eleverna. Men det är ändå mycket som behöver hanteras och för en enskild elev kan sju dagar vara en riktig utmaning.

 

– Det är en stor omställning trots att vi under lång tid förberett oss på ett sådant scenario, påtalar utbildningschefen.

 

Från vårterminens start och fram tills fredagen 22 januari gäller distansundervisningen. Hur det blir därefter går ännu inte att sia om. Det tar kommunen ställning till efter hand.

 

– Det ställer inte bara krav på oss utan även på vårdnadshavare och elever. Vi måste alla i rådande pandemisituation ta ett stort ansvar för att undervisningen ska fungera. Jag hoppas för allas skull att det inte blir under en längre period.

 

– Just nu jobbar vi med att nå ut med information till alla berörda, hur det ska fungera rent praktiskt med skollunch och så vidare. Elever och vårdnadshavare kommer att få mer information via Unikum, men vi kommer också att uppdatera informationen på kristianstad.se efter hand, avslutar Kenth Olsson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.