Hållbart byggande för framtidens stad

Updated:Friday, September 13, 2019 11:17 AMArchived

Välkommen till den tredje upplagan av Samhällsbyggnadsverkstaden som i år fokuserar på hållbart byggande. Dagen är till för dig som är intresserade av samhällsbyggnad och vill veta mer om hur vi kan bygga framtidens stad.

– För att leva hållbart behöver vi, som inom så många andra områden, börja tänka om gällande vår bebyggelse. Hur kan vi bygga nytt och hållbart? Ska vi bygga nytt eller är det mer resurseffektivt att använda något som redan finns? Den här dagen är till för att lyfta dessa frågor och förhoppningsvis vidga våra vyer något, säger Katarina Olsson projektledare och stadsantikvarie vid Kristianstads kommun.

Temat för tredje upplagan av Samhällsbyggnadsverkstaden är ”Mer stad – men av vad? Hållbart byggande för framtidens stad”.

– Tidigare har vi tittat på ”Mer stad – men var?” och ”Mer stad – men hur?”. Nu fokuserar vi på vad staden och vad våra byggnader bör och kan vara byggda av i framtiden. Men vi måste också våga tänka till om det som redan finns. Kanske är inte att riva och bygga nytt alltid det bästa alternativet för att skapa en hållbar livsstil. Kanske går de att kombinera, fortsätter Katarina Olsson.

Samhällsbyggnadsverkstaden riktar sig till alla som är intresserade av samhällsbyggnadsprocessen. Du kommer få ta del av en spännande mix av föreläsare som står för olika falanger inom området hållbart byggande. Vi tittar på hur vi kan återbruka och samtidigt skapa moderna miljöer, bygga nytt men klimatsmart och inte minst vad forskningen har att erbjuda när det gäller framtida byggnadsmaterial.

Om föranmäler dig så bjuder vi på kaffe och fralla till frukost.
Anmäl dig här

Dag: 18 september 2019
Tid: kl. 09.30-16.30
Plats: Kulturkvarteret, Kristianstad

Läs mer om föreläsare och program

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.