Gatusopning våren 2020

Updated:Friday, May 15, 2020 3:52 PMArchived

Den 16 mars påbörjas gatusopningen av de kommunala vägarna runt om i kommunen. Det är cirka 40 mil bilväg och 20 mil gång-/cykelväg som ska sopas. Här hittar du turordningen för orterna och stadsdelarna.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.