Fullmäktige sammanträder 16 juni

Thursday, June 17, 2021 3:06 PMArchived

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 16 juni klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Följ gärna mötet via vår webbsändning.

På dagordningen finns bland annat förvärvet av C-delen av Galleria Boulevard. Du kan läsa mer om vad köpet innebär och vad som planeras i fastigheten via länken under relaterad information.

Dessutom finns två efterlängtade cykelvägar på dagordningen, dels mellan Ovesholm och Vä och dels mellan Färlöv och Önnestad. Trafikverket är redo att tidigarelägga dessa sträckor om fullmäktige tar beslut om att betala hälften av de drygt 60 miljoner kronor det kostar.  

Dessutom behandlas ett antal motioner och medborgarförslag.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.