Fullmäktige sammanträder 14 april

Updated:Thursday, April 8, 2021 4:49 PMArchived

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 14 april klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Följ gärna mötet via vår webbsändning

På den digra dagordningen finns bland annat flera revisionsrapporter, årsredovisning för 2020 och revidering av budget för 2021. Ny strategisk färdplan för åren 2021 till 2024, ägardirektiv för flera kommunala bolag och detaljplan för Östermalmspark är också på agendan. Dessutom behandlas ett antal motioner och medborgarförslag.

På fullmäktige kommer endast hälften av ledamöterna vara på plats. Åhörare släpps in på läktaren, men på grund av det rådande läget vill vi starkt rekommendera att i stället följa mötet via vår webbsändning. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.