Fullmäktige sammanträder 11 oktober

Thursday, October 13, 2022 5:00 PMArchived

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 11 oktober klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Följ gärna mötet på plats i Rådhus Skåne eller via vår webbsändning.

Dagordningen innehåller bland annat delårsrapporten för tiden januari till augusti 2022 och försäljningen av ytterligare en fastighet på Nya Ängamöllans industriområde. Detaljplanen för fastigheterna Horna 3:12 och Lysbojen 4 som ligger utmed Flötövägen i Åhus ska också upp till beslut.

Flera medborgarförslag och motioner kommer också att behandlas.

Mötet är det sista för de ledamöter som valdes 2018. Fullmäktigemötet i november samlar de nyvalda ledamöterna.

Åhörare är välkomna in på läktaren, men du kan också följa mötet via vår webbsändning.  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.