Fullmäktige sammanträder 10 december

Wednesday, December 11, 2019 11:49 AMArchived

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 10 december klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Du kan följa fullmäktigemötet på plats eller via vår webbsändning.

På dagordningen finns bland annat idéburet offentligt partnerskap med Kristianstad Kvinnojour, borgenslåneramarna för de kommunala bolagen, låneramen för kommunkoncernen och reglemente för interreligiöst råd. 

Flera medborgarförslag och motioner kommer också att behandlas. Du hittar hela dagordningen under relaterad information.

Du är välkommen att följa mötet på plats i Rådhus Skåne eller via webbsändning. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.