Förslag på nytt naturreservat Södra Äspet

Friday, February 19, 2021 8:00 AMArchived

Kommunen har tagit fram ett förslag på att bilda naturreservatet Södra Äspet. Området ligger längs kusten mellan Åhus och Yngsjö. Förslaget finns tillgängligt på Rådhus Skåne fram till den 26 mars. Välkommen att tycka till!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.