En glad musikstund med Inge Birgersson

Wednesday, July 15, 2020 9:00 AMArchived

Välkommen till hälsoträdgården och "Pladder i rabatten", en aktivitetsserie för seniorer. I år kommer det digitala sommarhälsningar i form av film varje onsdag i juli. Filmerna finns kvar att titta på när det passar.

Inge Birgersson
Inge Birgersson

Idag underhåller musikern och trubaduren Inge Birgersson oss med melodier som de flesta kanske känner igen. Inge har ett förlutet som dansbandsmusiker i Lasse Kenth´s orkester på 60-70 talet. 

Förebyggandeenheten inom omsorgen startade 2016 mötesplatsen Pladder i rabatten med målgrupp seniorer som idag utvecklats till ett återkommande sommararrangemang i Hälsoträdgården, en mötesplats öppen och tillgänglig för alla i en kreativ trädgårdsmiljö.

Programmet är ett samarrangemang mellan omsorgsförvaltningen, Hälsoträdgården, kultur- och fritidsförvaltningen och ABF

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.