Eldningsförbud i nordöstra Skåne

Updated:Tuesday, June 29, 2021 4:20 PMArchived

Med anledning av den stora risken för gräs- och skogsbränder i skog och mark, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne Nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus.

Risken för att eld ska sprida sig i skog och mark är stor just nu. Därför råder eldningsförbud i nordöstra Skåne.
Risken för att eld ska sprida sig i skog och mark är stor just nu. Därför råder eldningsförbud i nordöstra Skåne.

Förbudet gäller från den 10 juni 2021 och betyder att det är förbjudet att göra upp någon typ av eld eller att grilla på mark utomhus.

Det är tillåtet att grilla på iordningsställda fasta grillplatser och på egen tomtmark med en upphöjd grill på ben. Kom i håg att grillen alltid måste bevakas så att ingen glöd sprider sig. Ställ helst grillen på stenplattor och se till att inga nedhängande grenar finns i närheten.

Beslutet gäller för kommunerna Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm, Osby, Perstorp och Bromölla. Det gäller tills annat besked meddelas.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.