"E-handel är bara en ny blomma i butiksbuketten"

Friday, November 8, 2019 4:43 PMArchived

Har du hört talas om E-skam och om platsmoral? Inte? Om några år kommer det sannolikt att vara välkända uttryck, om man ska tro Ola Tufvesson, lektor och forskare vid Lunds Universitet. Vad det handlar om är att värna om platsen där man bor, om det lokala.

Jens Nordfält forskar i digital handel. "Jag trodde jag skulle forska i e-handel, men det är ju i de fysiska butikerna som handeln sker. Mycket handlar om deras digitala utveckling", sa Jens vid onsdagens seminarium om den fysiska handeln.
Jens Nordfält forskar i digital handel. "Jag trodde jag skulle forska i e-handel, men det är ju i de fysiska butikerna som handeln sker. Mycket handlar om deras digitala utveckling", sa Jens vid onsdagens seminarium om den fysiska handeln.

-          Vill vi skapa ett samhälle där gatorna i staden är tomma, och där vi sitter hemma bakom stora skärmar och får våra varor instoppade i brevlådan? Ju längre bort vi handlar, desto längre skickar vi också iväg våra pengar, och butikerna på hemmaplan försvinner. E-skam och platsmoral handlar om att handla lokalt – handeln finns där människorna är, konstaterar Ola Tufvesson.

Ola Tufvesson var en av de inbjudna deltagarna vid Handelsrådets trendspaningsseminarium i Malmö, med fokus på den fysiska butiken. Tufvesson, som i många år forskat kring handel hade fler tankar om trender framåt i tiden:

-          Klimatfrågan kommer förmodligen att leda till att turismen i högre grad stannar i närområdet, på 2-3-4 timmars resväg. Så för platserna gäller det att utveckla destinationer som lockar besökare från resten av Skåne och södra Sverige, staden som helgdestination. Mer sydländskt koncept – det gäller att bejaka det klimat vi har, trolla lite med våra förutsättningar á la Lilla Torg i Malmö, konstaterar Ola.

På plats i Malmö fanns också Eric Sjöstedt, affärsområdeschef på Vasakronan som är en av Malmös största fastighetsägare. Vasakronan har jobbat med varumärksstrateger istället för med klassiska fastighetsförvaltare, och skapat värdeord för olika stråk i Malmö. Utifrån värdeorden skapas känslan i stråket: Exempelvis kanske Elgiganten inte passar in i stråket med värdeorden ”genuint, mysigt, inspirerande”, men väldigt väl i området med värdeorden ”utveckla, upplev, utmana”.

-          Man ska komma ihåg att det är de unika handlarna som bygger stråken och även driver turismen. Det viktiga i det här arbetet är att alla berättar samma historia, kraften skapas av vad vi gör tillsammans, säger Eric Sjöstedt.

 

Intresset för seminariet om handelstrender och framtidens fysiska butik var mycket stor. Platserna tog snabbt slut, och redan tre veckor före eventet var väntelistan lång, ifall det skulle bli några återbud. Signalen är tydlig: Intresset och engagemanget är stort kring det som just är håller på att ske inom handeln och med våra stadskärnor.

Siffrorna visar ju att E-handeln under 2018 växte med 15 procent, och nu utgör 10 procent av den totala handeln. Den tillväxt som skett inom handeln har uteslutande varit inom E-handel. Under året blev det också 2000 färre fysiska butiker i Sverige – 4000 butiker lades ned, men det var också 2000 nya butiker som öppnade.

Man ska också ha i bakhuvudet att koncentrationen inom detaljhandeln är stark – totalt står 14 företag för hälften av all detaljhandel i Sverige. Plus att en stor anledning till att e-handeln inte är större än vad den är i dag ligger i att livsmedelskedjorna ännu inte kommit så långt med sitt e-handelskoncept.

-          Livsmedel står för 43 procent av detaljhandeln, men har bara 2 procent av försäljningen online, konstaterade ekonomijournalisten Urban Lindstedt, som i många år haft e-handeln som specialområdet i sin bevakning.

Lindstedts framtidsanalys är att:

 • Det sker en förflyttning av handeln till nätet och väl klustrad handel.
 • Stadskärnor och kommunikationsnoder har bäst förutsättningar.
 • Externa handelsområden är i riskzonen.

Han råd för den fysiska butiken i framtiden går också att punkta upp:

 • Möt kunden i alla kanaler
 • Satsa på egna varumärken
 • Vässa logistiken
 • Följ upp kundkontakterna

 

Jens Nordfält är professor vid University of Bath, och har forskat om digital handel. Han är övertygad om att det finns en framtid – och en god sådan – för den fysiska butiken.

-          Det handlar i mångt och mycket om den fysiska butikens nya roll. E-.handeln är en ny aktör, men den påminner i mångt och mycket om vad som hände i mitten av 90-talet när stormarknaderna kom och skrev om butikskartan E-handeln är bara en ny blomma i butiksbuketten, inte hela buketten, konstaterar Jens Nordfält.

Forskning visar också att den fysiska handeln driver e-handel i närområdet. Stänger man den fysiska butiken tappar e-handeln i området en tredjedel av sin omsättning.

-          Uppenbart stänger förvisso flera fysiska butiker nu när vi är i en tid av omställning. Men det är också väldigt tydligt när det står en lokal tom. Det är inte lika tydligt om en app eller en e-handel försvinner, säger Jens Nordfält.

Hur är det då med dessa mobiltelefoner? Är de av ondo för den fysiska handeln. Med utgångpunkt från att livsmedelsbutiker klagat över att omsättningen minskar av tidskrifter och tuggummi vid kassalinjen eftersom folk står med sina mobiltelefoner så har Nordfält gjorde en studie på effekterna av mobiltelefonanvändande i butiken.

Det visade sig vara precis tvärt om: De som använde sin mobiltelefon i ICA-butiken var inte bara i butiken längre tid – man handlade också mycket mer.

Anledningen till det kunde forskarna härleda till att man handlar mindre strukturerat, var mer distraherad, gick fler gånger fram, och tillbaka i butiken och därmed också exponerades för fler produkter.

-          Att använda en smartphone i butiken har alltså visat sig vara positivt för köpbeteendet, och det här har flera livsmedelsbutiker tagit fasta på. Istället för receptblad har man skyltar med recept, så kunderna lockas att fota dem med mobilerna, man har gått från att förbjuda personalen att ha mobil på jobbet till att gärna ta fram mobilen och googla den vara kunden frågar efter för att stimulera mobilanvändande, och kanske ska man också ha laddare för mobilen i handtaget på kundvagnen, säger Jens Nordfält.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.