Många frågor på digital nätverksträff för näringslivet

Friday, March 27, 2020 11:32 AMArchived

Information om stödpaketen som presenterats, råd och handfasta tips till företagare i en utsatt ekonomisk situation och även information om vad olika insatser kan göra för näringslivet just nu. Det var en del av innehållet i fredagsmorgonens livesända nätverksträff från Rådhus Skåne.

Pierre Månsson, kommunalråd, Håkan Sventorp Ekonom och Mikael Forsberg, Sparbanken Skåne deltog vid den livesända nätverksträffen för näringslivet.
Pierre Månsson, kommunalråd, Håkan Sventorp Ekonom och Mikael Forsberg, Sparbanken Skåne deltog vid den livesända nätverksträffen för näringslivet.

 princip hela näringslivet påverkas av den nuvarande situationen med Coronaviruset, och behovet av information är stort. Därför arrangerade tillväxtavdelningen under fredagsmorgonen en informationsträff för det lokala näringslivet – för första gången i digital form med tanke på riskerna för smittspridning.

Den livesända nätverksträffen som hölls i Sessionssalen i Rådhus Skåne fick in en hel del frågeställningar från lokala företagare, och besvarades på plats av panelen, som bestod av Pierre Månsson (L), kommunalråd, Håkan Sventorp, ekonom, Mikael Forsberg, Sparbanken Skåne, Mikael Ekström, Kristianstads Advokatbyrå, Truls Bretz, Krinova samt Eva-Marie Hagström, tf näringslivschef i Kristianstads kommun.

Experterna på plats gav också en del information om vad respektive instans kan göra för att hjälpa företagare i en akut ekonomisk situation, samt berättade lite mer ingående om vad de olika stödpaketen från regering och kommunen faktiskt innebär.

Missade du sändningen?

Du kan titta på den i efterhand här:

https://www.youtube.com/watch?v=Kmu2QlosZlk&fbclid=IwAR2EUIm8oSADQJJB4xoGAfdHtwi9Lv65ZCxjRmw_BdrRk9nl4tp4_IJmlZI&app=desktop

 

Truls Bretz från Krinova, Mikael Ekström, Kristianstads advokatbyrå och Eva-Marie Hagström, tf näringslivschef  deltog också i panelen vid fredagsmorgonens digitala nätverksträff. Cecilia Isberg var moderator.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.