Provanställningen för vår digitala assistent är över

Updated:Friday, September 30, 2022 12:50 PMArchived

I våras lanserade vi en digital assistent i form av en chatbot på www.kristianstad.se på prov. Chatten var en del i Kristianstads kommuns arbete med att öka tillgängligheten till oss. Den var också starten på ett pilotprojekt som drevs av medborgarcenter tillsammans med kommunens It- avdelning.

Målet med projektet var att skapa en kanal för de målgrupper som gärna chattar med oss i stället för att ringa oss. Men att få till en smart chatbot visade sig vara svårare än vi trodde! 
Den digitala assistenten, som faktiskt bara är en robot matad med information, hade lite svårt att förstå medborgarnas frågor när dom inte var ställda exakt så som vi lärt den. Därför kunde den ibland ge lite tokiga svar som inte var relevanta för frågan. 

Vi har också märkt att många trott att det var en riktig människa som de pratade med och att de missat att den bara var inlärd att svara på frågor kring skola och förskola. 

Därför avslutar vi nu provanställningen för vår chatbot och tittar på andra alternativ för en chatt. Det har varit en intressant tid och vi har lärt oss en hel del på resan, vilket är meningen med en pilot.

Tack till alla som har chattat! Förhoppningsvis kan vi snart presentera en ny (digital medarbetare) på vår hemsida. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.