Dialogmötet om framtidens Stora torg flyttas fram

Updated:Thursday, October 29, 2020 12:41 PMArchived

Som en följd av den ökade smittspridningen kommer det planerade dialogmötet med allmänheten angående Stora torg som skulle ägt rum under fredag och lördag att skjutas upp till mer lämpligt tillfälle.

Lämna gärna dina tankar, idéer och synpunkter på Stora torg digitalt.
Lämna gärna dina tankar, idéer och synpunkter på Stora torg digitalt.

 Vi finns ändå på plats på Stora torg under fredagen den 30 oktober kl. 11.00-13.00 för den som vill lämna sina synpunkter. 

Här kan du också lämna idéer, synpunkter och skisser digitalt. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.