Degebergas vatten rent

Updated:Friday, October 18, 2019 10:23 AMArchived

Bakterieproblemen i Degebergas vatten är åtgärdade och vattnet kan användas som vanligt igen. Det behöver inte längre kokas.

Den 27 september hittades bakterier i Degebergas dricksvatten vid en rutinprovtagning. En felsökning påbörjades och Degebergaborna uppmanades att koka sitt vatten innan det dracks eller användes till matlagning. Det sattes också ut tankar med dricksvatten vid ortens skolor och samlingsplatser.

Vattenprover från Degebergas vattenverk visade att vattnet var rent ut från verket. Bakterieproblemen misstänktes istället bero på att regnvatten tagit sig in i högreservoaren, som är en stor tank på vattenledningsnätet som håller trycket på ledningarna.

Med provsvaren inne så kunde kommunen gå från felsökning till åtgärder. Högreservoaren säkrades genom inspektion, rengöring och ombyggnad. Efter det så blev nästa steg att spola ut resterna av föroreningen från ledningsnätet, vilket tar tid. Det gjordes dels genom att kommunen bräddade vatten vid reservoaren, men också genom att under en tid uppmana Degebergaborna att spola sina kranar.

– De boende spolade så mycket att reningsverket fick problem med det stora vattenflödet, men det rättade till sig när vi gick ut med ny information om att de kunde sluta spola, säger Henrik Wester, informatör på tekniska förvaltningen och fortsätter:

– Vi får ofta kritik för att viktig information inte når ut till samtliga. Samtidigt får vi otroligt bra gensvar på de uppmaningar vi går ut med, så det känns som ett bra kvitto på att vi når ut. SMS-aviseringar och sociala medier är bra och viktiga verktyg för oss.

Nu ser provsvaren bra ut för Degebergas vatten så därför häver kommunen kokningsrekommendationen och vattentankarna kommer att tas in under dagen.

Så här har Degebergaborna informerats om kokningsrekommendationen

 • SMS till boende i det berörda området
 • Anslag i byn
 • Kommunens webbplats
 • Kommunens Facebook-sida
 • Dagstidningar
 • SR P4 trafiksändningar

Bor du i Degeberga och har inte fått SMS?

Då är ditt mobiltelefonnummer troligtvis inte registrerat på din adress. Du kan registrera ditt nummer manuellt för utskick på länken under relaterad information.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.