Dags att välja skola

Monday, March 2, 2020 3:35 PMArchived

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 i höst är det dags att välja skola. Skolvalet är öppet under perioden 24 februari och 13 mars.

Skola

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 i höst har du som vårdnadshavare möjlighet att göra ett skolval.

Kommunen har en digital rutin för att välja kommunal skola.

All information hittar du här: www.kristianstad.se/skolval

Skolval är möjligt att göra under perioden 24 februari – 13 mars.


Fritidshem

Om du arbetar eller studerar har ditt barn möjlighet att få plats i fritidshem. Du kan ansöka om plats efter att du fått besked om skolplacering.

Kontakta skolan eller gå in på www.kristianstad.se/fritids

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.